จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 660
ทั้งหมด : 3,827,137

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565วันที่ : 28 เม.ย. 2565 เวลา : 10:17:34
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย