จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 671
ทั้งหมด : 3,827,148

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ อาคารธรรมาภิบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 โดย นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอละงู (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โดย อบจ.สตูล จะจัดประชุมให้ความเห็นชอบโครงการฯ จากการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล บรรจุในปี พ.ศ. 2567 และนำส่งจังหวัดเพื่อบรรจุแผนพัฒนาจังหวัดในปี พ.ศ. 2567 ต่อไปวันที่ : 28 เม.ย. 2565 เวลา : 10:26:21


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย