จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 222
ทั้งหมด : 4,175,308

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลกำแพง ประจำปี 2565

วันที่ (26 พ.ค 65) เวลา 09.30 น.

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบเกียรติบัตร ให้กับนางสาว สุไรยา เดาะหล๊ะั ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลกำแพง ประจำปี 2565วันที่ : 26 พ.ค. 2565 เวลา : 11:12:21


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย