จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 203
ทั้งหมด : 4,175,289

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : เรื่อง ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับและคุณภาพและความโปร่ง

นายนพกร บินรินทร์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมอบรมสัมนา ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับและคุณภาพและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นวันที่ : 30 พ.ค. 2565 เวลา : 06:04:28


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย