จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 290
ทั้งหมด : 4,308,065

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : กิจกรรมรณรงค์และเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

วันที่ 5 2565 กรกฎาคม เวลา 08.30 น นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง นายวิชิต แซ่ลิ่ม ดร.วรวลัญช์ ทองขาว นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และนางสาวปวีณา เถาวัลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์และเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้หัวข้อ”ปกป้องโลก ปกป้องเราด้วยอนามัยสิ่งแวดล้อม : Only one Earth,Be better Together”

ณ โรงแรม เดอะ ฟลอร่า เมย์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายใต้หัวข้อ”ปกป้องโลก ปกป้องเรา ด้วยการจัดการส้วมและระบบสิ่งปฏิกูล”

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคคลดีเด่น” ประเภทผู้บริหาร ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 12

ดร.วรวลัญช์ ทองขาว นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลตำบลกำแพง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคคลดีเด่น” ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยวันที่ : 5 ก.ค. 2565 เวลา : 12:03:44
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย