จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 36
ทั้งหมด : 4,464,355

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพประชาชน หลักสูตร การทำกระเป๋าจากเชือกกล้วย

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพประชาชน✨

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.

👜งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพประชาชน หลักสูตร การทำกระเป๋าจากเชือกกล้วย โดย นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กอง /หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพประชาชน 🍌🍌

ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกำแพง

#สำนักปลัดเทศบาลตำบลกำแพง

📷#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 10 พ.ย. 2565 เวลา : 10:23:35


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย