จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 262
ทั้งหมด : 4,175,348

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลตำบลกำแพงร่วมเปิดกิจกรรมโครงการกองทุนอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้องส

ศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลตำบลกำแพงร่วมเปิดกิจกรรมโครงการกองทุนอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้องสมองสดใส👧🏻

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง “กองทุนอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้อง สมองสดใส จังหวัดสตูล” โดยมีนายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง

——————————————————————-

🍲โครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมกับชมรมการศึกษาท้องถิ่นสตูล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งฟันรัน เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง จากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการหารายได้ ตั้งเป็นกองทุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสตูล นำไปจัดสรรเป็นค่าอาหารเช้าให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจังหวัดสตูล จำนวน 113 ศูนย์ กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเงินบริจาคสนับสนุน จัดสรรเงินเป็นทุนอาหารเช้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครบทุกแห่ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังมีกิจกรรมผ่านระบบ Video Conference ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 113 ศูนย์ ในจังหวัดสตูล โดยร่วมกันจัดกิจกรรม ในทุกศูนย์พร้อมกันอีกด้วย

#ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง/กองการศึกษา

#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกำแพง

#สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 10 พ.ย. 2565 เวลา : 10:26:19


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย