จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 207
ทั้งหมด : 4,175,293

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : เทศบาลตำบลกำแพง ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลกำแพง ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

โดย นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมาย นายสุวัฒน์ ฮัมดาหลี รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง นางวราภรณ์ ประพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสตูล เพื่อปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพ

ผ่านadd@หมอครอบครัว

📷#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 10 พ.ย. 2565 เวลา : 10:29:43


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย