จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 232
ทั้งหมด : 4,175,318

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : รณรงค์ร้านน้ำชา และ ร้านอาหาร ปลอดบุหรี่ ในเขต เทศบาลตำบลกำแพง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 🚬

⛔️ รณรงค์ร้านน้ำชา และ ร้านอาหาร ปลอดบุหรี่ ในเขต เทศบาลตำบลกำแพง

โดย นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง

ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ปลอดบุหรี่ ที่ร้านน้ำชา ครูบาหรี

#โดยมีวัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ และการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่บุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป

- เพื่อเสริมพลังและแรงจูงใจให้แก่ บุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ เลิกได้สำเร็จ

#สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง

#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 15 พ.ย. 2565 เวลา : 09:21:14


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย