จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 265
ทั้งหมด : 4,175,351

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำโครงการจัดตั้งอาสาส

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำโครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสนองตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเรียง ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อใช้การฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัย การดับเพลิงเบื้องต้น โดยมี เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกำแพงเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

ณ อาร์เอส ล่องแก่ง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

🚨#แจ้งเหตุสาธารณภัย : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกำแพง

โทร.199 หรือ 0 7470 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง🚧

☎️ โทร. สำนักปลัดเทศบาล 0 7470 1597 ต่อ 120, 116

#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 27 ก.พ. 2566 เวลา : 10:07:23
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย