จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 357
ทั้งหมด : 4,364,174

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : รประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

➡️ วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลกำแพง โดยประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

👉โดยมี นายกูดนัย ราเหม รองปลัดเทศบาลตำบลกำแพง เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว พร้อมด้วย นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง, เลขานุการนายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง ทั้ง 2 เขต, หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง, ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกำแพง, หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้

ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 2 มี.ค. 2566 เวลา : 09:43:17


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย