จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 797
ทั้งหมด : 4,464,299

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : นายกเทศมนตรีร่วมพิธ๊เปิดงานวันเต่าโลก

งานวันเต่าโลก 6-12 มีนาคม 2566

🐢🐢🐢🌾💐🌾🌷

--------------------------------------------------

วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ร่วมพิธีเปิดงานวันเต่าโลก ครั้งที่ 6 (World Turtle Day 2023) ส่งเสริมการอนุรักษ์เต่ากระอาน และงานเกษตรแฟร์ตำบลกำแพง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2566 ณ ลานตลาดนัด KM Park ข้างห้างหุ้นส่วนจำกัดดิยางยนต์ หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์เต่ากระอานซึ่งเป็นสัตว์หายากที่ใกล้สูญพันธ์ุและพบหลงเหลืออยู่ในคลองละงู จังหวัดสตูล เพียงแห่งเดียว..ให้คงอยู่ตลอดไปวันที่ : 8 มี.ค. 2566 เวลา : 10:50:15


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย