จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 314
ทั้งหมด : 4,227,536

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการเทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพทำผ้ามัดย้อม

โครงการ⭐เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพทำผ้ามัดย้อม

-----------------------------------------------------------------------------------

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการมัดย้อม โดยมี นางวราภรณ์ ประพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกำแพง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  วิทยากร โดย อ.มณี ลิบประภากร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพ เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพอย่างยั่นยืนต่อไป

#งานพัฒนาชุมชน #ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมวันที่ : 19 เม.ย. 2566 เวลา : 15:11:26
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย