จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 144
ทั้งหมด : 2,912,087

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553

เทศบาลตำบลกำแพง โดยนายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และคณะผู้บริหารทุกท่าน ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2553 ซึ่งงานประเพณีลอยกระทง มีการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงประเภทต่างๆ มากมาย การจัดงานครั้งนี้มีเด็ก เยาวชน และประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สรุปผลการประกวดกิจกรรมงานลอยกระทง  ประจำปี  2553

 1.  การประกวดนางนพมาศ  2010

-  ชนะเลิศ   น.ส.ผุสดี   รุ่งเรือง   ผู้ส่งเข้าประกวด   ชมรมแอโรบิกเทศบาลตำบลกำแพง    
-  รองอันดับ  1      น.ส.รสมานี  จางวาง  ผู้ส่งเข้าประกวด   อปพร.เทศบาลตำบลกำแพง
-  รองอันดับ  2      น.ส.มณีรัตน์  ศรีน้อย  ผู้ส่งเข้าประกวด   เทศบาลเมืองสตูล
-  ขวัญใจมหาชน  น.ส.สุดาวนีย์   เด่นเก  ผู้ส่งเข้าประกวด   ร้านอาหารฟ้าใสซีฟู๊ด

 2.การประกวดกระทงประเภทสวยงาม

           -  กระทงขนาด   12 นิ้ว   ขึ้นไป  ผู้ผ่านเกณฑ์   ได้รับรางวัล  1,000  บาท

                1.  โรงเรียนกำแพงวิทยา
             
  2.  โรงเรียนละงูพิทยาคม
                3.  โรงพยาบาลละงู   1
                4.  โรงพยาบาลละงู  2
                5.  น.ส.สิริวิลาลักษณ์   สุกใส
                6.  นางอานิศา   บัวสาย
                7.  นางสาวนิตยา   ยอดสุวรรณ
                8.  นายสมหมาย    แซ่เจีย

-   กระทงขนาด   12 นิ้ว   ลงมา  ผู้ผ่านเกณฑ์   ได้รับรางวัล   500  บาท

                1.  น.ส.กฤตย์กมล    ล้วนมณี

                2.  น.ส.สุนิสา   เล่งเจ๊ะ

                3.  นางรินภา   ศรีระสัน

                4.  นายเติมศักดิ์   แซ่เจีย

                5.  ด.ญ.กีรติ    หนูคง

                6.  นางเจตษรา   บัวสายวันที่ : 26 พ.ย. 2553 เวลา : 14:11:37
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย