จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 418
ทั้งหมด : 3,622,593

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้ม : ศูนย์ICTทต.กำแพงร่วมกับภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จ.สตูล

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลตำบลกำแพงร่วมกับภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จ.สตูล

    เชิญทุกๆ ท่าน เที่ยวงานสมัชชาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 1    วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2553 ณ หน้ากีฬาหน้าเทศบาลตำบลกำแพง  ซึ่งในงานนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสตูล ร่วมกันจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และที่สำคัญ มีการจำลองการพิพากษา ตัดสินคดีความ จาก ศาลและสถานพินิจ จ.สตูล  ส่วนนายกอบต.ปูยู ก็จำลองการเลี้ยงกุ้งกั้ง จากเกาะสาหร่าย  มาให้ดูกันแบบเต็มๆ ตัวเป็นๆ     และยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย  ที่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวร่วมกันสร้างสุขภาวะ และเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ และใช้ชีวิตบนวิถีแห่งปรัญชาความพอเพียง.....วันที่ : 23 เม.ย. 2553 เวลา : 14:31:26