จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 497
ทั้งหมด : 3,622,672

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้ม : รองปลัดกระทรวงเยี่ยมศูนย์ ICT ทต.กำแพง
         นายธานีรัตน์  ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พันเอกทนงศักดิ์ ตุวินันทน์  รองประธาานกรรมการ กสท. และนายสมบูรณ์  เมฆไพบูลย์วัฒนา
ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมคณะ    ให้เกียรติเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553  โดยมีนายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง   คุณละอองดาว ยุทธบรรดล หัวหน้าสถิติจ.สตูล ปลัดเทศบาลและสมาชิกสภเทศบาลให้การต้อนรับ
         โดยท่านธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ  ได้สอบถามการให้บริการของศูนย์ ว่ามีการให้บริการด้านใดบ้าง  ผมก็ตอบท่านว่า ทางศูนย์ฯ ได้ ทำสัญญาภาคีเครือข่าย ( MOU )
ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสตูล   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นห้องเรียนห้องหนึ่งในการเรียนการสอนของทุกๆ โรงเรียน
โดยครูจะนำนักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  และจัดกิจกรรมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ให้กับ นักศึกษา กศน. เยาวชน ประชาชน ในบริเวณใกล้เคียง
           เนื่องจากศูนย์ฯ มีคอมพิวเตอร์ เพียง 20 เครื่อง ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของเด็ก เยาวชน ประชาชน  ทำให้เทศบาลตำบลกำแพงตั้งงบประมาณซื้อเพิ่มอีก 10 เครื่อง รวมเป็น 30 เครื่อง
ทำให้การใช้งานของน้องๆ เด็กๆ เยาวชน ประชาชน ก็สามารถมีเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
            ท่านธานีรัตน์ ก็ถามถึงความเร็วอินเตอร์เน็ตว่าเป็นอย่างไรบ้าง  ผมก็ตอบว่า ด้วยศูนย์ ICT เทศบาลตำบลกำแพง ได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่าย ICT ภาคใต้
เพื่อเป็นแกนนำในการบริหารจัดการศูนย์ ฯ ตามแผนการดำเนินงานศูนย์ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดปี 53  มีการติดต่อประสานงานศูนย์ฯ ICT ทุกศูนย์ฯ  และการประชุมศูนย์ ICT ชุมชนภาคใต้
จำนวน 14 จังหวัดภาคใต้ ผ่าน VDO Conference  นั้น ประสพปัญหา ความเร็วอินเตอร์นั้น ช้า และหลุด บ่อยครั้งมาก  พี่ละอองดาว จากสถิติจังหวัดสตูลก็เสริมว่า จะเป็นไปได้ไหม ถ้าให้ศูนย์ฯ ICT
เทศบาลตำบลกำแพง ใด้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต วิ่งในโครงข่าย GIN  เพราะศูนย์ ICT ทต.ตำบลกำแพง ก็เป็นศูนย์ฯ ที่ให้บริการประชาชน ในด้านข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอยู่แล้ว..
ทางทีมงานโครงข่ายของ GIN จึงขอรับไปพิจารณา..  ผมเชื่อว่าหากผู้บริหารเครือข่าย โครงข่าย GIN ได้เห็น ความสำคัญร่วมกันที่จะให้บริการข้อมูลข่าวสารและ ข้อมูลต่าง ๆ แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ของจังหวัดสตูล ก็อาจให้ความอนุเคราะห์ ศูนย์ ICT เทศบาลตำบลกำแพง ได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่าย GIN ในไม่ช้านี้..
           อีกมุมหนึ่งของศูนย์ฯ ก็เป็นมุมบริการหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ท่านธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ ก็ให้คำ ชมเชย การบริหารจัดการ การจัดมุมให้ความรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถบริการแก่ เยาวชน
ประชาชน และมีการบริหารจัดการที่ดี  สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ท่านก็ยังให้ผู้ติตตามส่งหนังสือ วารสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหนังสือต่าง ๆ มาบริจาคให้ศูนย์ฯ ICT อีกด้วย
           เมื่อเดินชมบรรยากาศภายในศูนย์ฯ ICT และมอบโปรแกรม ICT HOUSE KEEPER 2009 ให้แก่ ท่านนายกวิชิต แซ่ลิ่ม  เรียบร้อย ท่านก็ลงไปชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์  ทีรวบรวม
วัตถุโบราณ และของเก่าแก่หลายชนิด ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรื่อง ของจังหวัดสตูลในอดีต..ก่อนเดินทางไปยังตัวเมืองจังหวัดสตูล ท่านก็เดินดูของฝากและสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดสตูล เช่น
ขนมบูหงาบูด๊ะ  เสื้อผ้าอินโด  ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย และ ว่าวควาย และของที่ระลึกต่างๆ อีกหลายอย่าง..
           การเดินทางมาเยี่ยมศูนย์ฯ ICT เทศบาลตำบลกำแพง จ.สตูล ครั้งนี้ ทำให้ชาวเทศบาลตำบลกำแพง และพี่น้องจังหวัดสตูลทุกคน ดีใจและยิ้มรับการมาเยือนของผู้บริหารทุกท่าน..ด้วยใจ
   


วันที่ : 7 มิ.ย. 2553 เวลา : 17:20:25