จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 433
ทั้งหมด : 3,622,608

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้ม : ฝึกอบรมอาสาสมัครวิทยากรICTชุมชน
ฝึกอบรมอาสาสมัคร วิทยากร ICT ชุมชน (Train - the - Trainer)
ครั้งที่ 6 วันที่ 20-22 เม.ย. 54 ณ รร.พณิชยการหาดใหญ่

 ผอ.นนทปภา ศรีนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ เลื่อนราม สถิติจังหวัดสงขลา
 ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมอย่างอบอุ่นในฐานะเจ้าบ้าน พร้อมทั้ง น.ส. จารุวรรณ มณฑิราช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  และนายสุวิทย์ ขาวดี ประธานเครือข่ายICTชุมชนภาคใต้จาก
เทศบาลตำบลกำแพง จ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าอบรมอาสาสมัครวิทยการICT
ชุมชนในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ในการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับประชาชนอย่างถูกต้องและได้รับประกาศนียบัตร
วิทยากร ICT ชุมชนหลังจากขยายกลุ่มเป้าหมายได้ตามเป้าหมาย..วันที่ : 22 เม.ย. 2554 เวลา : 14:33:25