จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 489
ทั้งหมด : 3,622,664

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้ม : อบรม APEC training 2011 เพื่อรองรับ ASEAN Community 2015
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ SOOKMYUNC Woman University, NAPWINC and TOT Academy จัดประชุมและสัมนาเชิงวิชาการ KT Cultural Foundation APEC Training program for Preventive Education on ICT Misuse ระหว่างวันที่ 8 - 16 กันยายน 2554 เพื่อรองรับ ASEAN Community 2015 โดย ศ.ดร.กมลรัตน์ อินทรักษ์ เป็นพี่เลี้ยงแกนนำ ICT Community โดยมีเป้าหมายด้านการส่งเสริมการศึกษาและการใช้คอมพิวเตอร์เครือข่าย และมอบหมายภาระหน้าที่แก่แกนนำ ICT จำนวน 50 คน ทั่วประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งและรับเชิญเข้าร่วมสัมนา ณ ตึกกาญจนภิเษก TOT งามวงศ์วาน

วันที่ : 28 ก.ย. 2554 เวลา : 10:32:59