จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 417
ทั้งหมด : 3,622,592

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้ม : อบรมเว็บไซต์ joomla 11-13 กค. 55
อบรมเว็บไซต์เบื้องต้น ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู เพื่อให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุขในอำเภอละงู สามารถอัพเดตข่าวสารข้อมูลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ได้ อบรมเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ ศูนย์เรียนรู้ ICTเทศบาลตำบลกำแพง


วันที่ : 13 ก.ค. 2555 เวลา : 18:09:50