จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 410
ทั้งหมด : 3,622,585
ดูหัวข้ออื่น

ร้องเรียนร้องทุกข์

     เรื่อง : ความหมายของการทุจริต
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง "ประพฤติชั่วคดโกงไม่ซื่อตรง"

ตามประมวลกฎหมายอาญา ให้คำนิยามไว้ในมาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่า "เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น"
โดย: Defend  |  วันที่: 23 พ.ย. 2564  |  อ่าน: 0  |  ตอบ: 0

     แสดงความเห็นในหัวข้อนี้ :
*ความเห็น:  
*ผู้เขียน:  
*ข้อความยืนยัน:   ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง