จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 388
ทั้งหมด : 2,663,507

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
รายละเอียด :

                                     ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

                       ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กระลึกถึงพระคุณแม่  แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด สร้างสัมพันธภาพที่ดี เกิดสายใยรักระหว่างสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนเป็นแสดงถึงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่  12  สิงหาคม 2559  เวลา 08.30 – 12.00  น.    ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง

                                                   กำหนดการ

เวลา                                         กิจกรรม          

08.30 น.                                  -  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

09.00 น.                                  -  ชมวิดีทัศน์พระคุณแม่

09.20 น.                                  -  พิธีเปิด  โดยท่านนายกวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

                                                -  บรรยายความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ

                                                -  บรรยายความเป็นมาของการจัดโครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

09.30 น.                                  -  บรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

10.00 น.                                  -  กิจกรรมบอกรักแม่ผ่านไมค์ และกิจกรรมจัดทำการ์ดอวยพรวันแม่ชมนิทรรศการวันแม่

12.00 น.                                  -  ปิดกิจกรรมโครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                                              -  รับประทานอาหารร่วมกัน 

                         ********************************************

                   จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลกำแพงพาบุตรหลานของท่านร่วมกิจกรรมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 12  สิงหาคม 2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง

วันที่ : 26 ก.ค. 2559  เวลา : 17:26:46