จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 90
ทั้งหมด : 3,035,489

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
รายละเอียด :

                                                                           ข่าวประชาสัมพันธ์

                                           โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2561

               ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ (เดิม ชื่อโครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์)  ประจำปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดี สร้างสายใยรักระหว่างสมาชิกในครอบครัว  ให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้ระลึกถึงความรัก ความผูกพันที่แม่มีให้ลูก  และสามารถแสดงออกถึงความรู้สึก นึกคิดอย่างถูกวิธี  พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักแสดงความเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สืบไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่  12  สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง

กำหนดการ

เวลา                                กิจกรรม        

08.30 น.                           -  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

09.00 น.                           -  ชมวิดีทัศน์พระคุณแม่

09.10 น.                           -  พิธีเปิด โดยท่านนายกวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

                                      -  บรรยายความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ

                                      -  บรรยายความเป็นมาของการจัดโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว

                                         วันแม่แห่งชาติ (โครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์ )

09.20 น.                           -  บรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และครอบครัวมีสุข

                                          โดยนางมณี ลิบประภากร

10.20 น.เป็นต้นไป               -  กิจกรรมแม่ลูกบอกรักผ่านไมค์ทางเสียงตามสาย

                                       -  กิจกรรมระบายสีภาพวันแม่

                                       -  กิจกรรมจัดทำการ์ดอวยพรวันแม่

                                       -  ชมนิทรรศการวันแม่

                                               ****************************

                    ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลกำแพงพาบุตรหลานของท่านร่วมกิจกรรมโครงการฯ ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 6 ส.ค. 2561  เวลา : 11:30:15