จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 62
ทั้งหมด : 3,035,461

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
รายละเอียด :

                                         โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2562

          ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ (เดิม ชื่อโครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์)  ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดี สร้างสายใยรักระหว่างสมาชิกในครอบครัว  ให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้ระลึกถึงความรัก ความผูกพันที่แม่มีให้ลูก  และสามารถแสดงออกถึงความรู้สึก นึกคิดอย่างถูกวิธี  พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักแสดงความเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สืบไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่  9  สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง

กำหนดการ

เวลา                                กิจกรรม        

๐๘.๓๐ น.                         -  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

๐๙.๐๐ น.                         -  ชมวิดีทัศน์พระคุณแม่

๐๙.๑๐ น.                         -  พิธีเปิด โดยท่านนายกวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

                                       -  บรรยายความเป็นมาความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ และความ

                                          เป็นมาของการจัดโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ

๐๙.๒๐ น.                         -  มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่แม่ดีเด่นเทศบาลตำบลกำแพง

๐๙.๓๐ น.                         -  บรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว/ครอบครัวมีสุข

                                         โดย นางนิตยา  นาคสง่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป            -  กิจกรรมแม่ลูกสานสัมพันธ์บอกรักผ่านไมค์ทางเสียงตามสาย

                                       -  กิจกรรมระบายสีภาพวันแม่

                                       -  กิจกรรมจัดทำการ์ดอวยพรวันแม่

                                       -  ชมนิทรรศการวันแม่

                                                         ****************************

                   ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลกำแพงพาบุตรหลานของท่านร่วมกิจกรรมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง

วันที่ : 5 ส.ค. 2562  เวลา : 14:58:12