จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,282
ทั้งหมด : 3,532,162

ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพง
รายละเอียด :

ประกาศจากเทศบาลตำบลกำแพง .

เรื่อง การกำหนดให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพง

ผู้ขายต้องวางของขายในพื้นที่ที่เทศบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด (ในบริเวณรอบอาคารตลาดสด หลังจากเวลา 10.00 น. ผู้ขายจะต้องวางสินค้าที่จำหน่ายหลังฝาคูระบายน้ำเท่านั้น)

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะมีความผิดตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเทศบาลจะยกเลิกใบอนุญาตการขาย

ทางเทศบาลตำบลกำแพง จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพงเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 1 ก.พ. 2564  เวลา : 03:37:50