จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 435
ทั้งหมด : 3,622,610

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจเพื่อพัฒนาดัชนีสะท้อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
รายละเอียด :

ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดสตูลร่วมตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาดัชนีสะท้อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้ที่ Google Form (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXUfSlNFS7uJ-IcNByvfvqAv63BADIfsCxy4rja6-gL4TVvg/viewform)

 เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 28 ต.ค. 2564  เวลา : 14:10:23