จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 304
ทั้งหมด : 4,308,079

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
รายละเอียด :

#เทศบาลตำบลกำแพง

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ..."

🎯วัตถุประสงค์ ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกำแพงและประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การควคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ....

-----------------------------------------------------------------------------------

🙏🙏เทศบาลตำบลกำแพง #ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น🙏🙏เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 29 ก.ย. 2565  เวลา : 11:59:11