จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 244
ทั้งหมด : 4,175,330

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำเอกสารเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข
รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ : ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดข้อมูลข่าวสารต่างๆเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 2 มี.ค. 2566  เวลา : 09:40:59