จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 794
ทั้งหมด : 4,464,296

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การจัดตั้งชุมชน
รายละเอียด :

#ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การจัดตั้งชุมชน

อาศัยอำนาจจตามความในข้อ5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จึงขอจัดตั้งชุมชน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 👇👇เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 8 พ.ค. 2566  เวลา : 17:55:02