จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 631
ทั้งหมด : 2,715,895

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2553ณ ลานอเนกประสงค์ สำนั
รายละเอียด :

กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2553

วันอาทิตย์ ที่  21  พฤศจิกายน  2553

  ลานอเนกประสงค์  สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง

óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó

 

เวลา17.00 – 18.30 .         -  ผู้ส่งกระทงเข้าร่วมประกวดนำกระทงมาลงทะเบียน ณ บริเวณงาน

                                          - ผู้สมัครนางนพมาศ  2010  ลงทะเบียน ณ บริเวณงาน

-  ดนตรีเริ่มบรรเลง

เวลา  19.00  .                     -  เชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ  2010  บริเวณเวทีการประกวด 

-  คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงพิจารณาตัดสินกระทง

เวลา  19.30  น.                     -  นางนพมาศ  2010  เดินโชว์ประกอบเพลง  และแนะนำตัว   ( รอบแรก ) 

                                             และรับดอกไม้ประกอบการพิจารณา  ขวัญใจมหาชน

เวลา  20.00  .                     -  พิธีเปิดงาน

                                                -  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  เทศบาลตำบลกำแพง  กล่าวรายงาน

                                                -  ประธานในพิธี (นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง)  กล่าวเปิดงาน (จุดพรุ)

                                                -  การแสดงดนตรี

-  ประกาศผลการประกวดกระทง    (เชิญกรรมการตัดสินกระทง รับของที่ระลึกบนเวที )

-  นางนพมาศ  2010  เดินโชว์ประกอบเพลง  ( รอบสอง )  และรับดอกไม้ประกอบการพิจารณา

    ขวัญใจมหาชน

-  นายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาฯ  มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแก่นางนพมาศ  2010  

   ประกาศผลรางวัลขวัญใจมหาชน    และผู้เข้ารอบ  5  คน  

-  นางนพมาศ  2010  ผู้เข้ารอบเดินโชว์ประกอบเพลง,  สัมภาษณ์และโชว์ความสามารถพิเศษ

-  การแสดงดนตรี

-  ประกาศผลการประกวดนางนพมาศ  2010  และมอบรางวัล                   

เวลา  23.30  .                     -  เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนร่วมลอยกระทง  ณ บริเวณท่าน้ำริมคลองละงู

 

วันที่ : 26 ต.ค. 2553  เวลา : 12:06:29