จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 278
ทั้งหมด : 2,980,430

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้

อบรมสัมมนา หัวข้อ “ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อย่างยั่งยืน ”
รายละเอียด :

                จนท.ศูนย์ ICT เทศบาลตำบลกำแพง ร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อย่างยั่งยืน    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ : 10 เม.ย. 2552  เวลา : 09:30:30