จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 31
ทั้งหมด : 3,100,852

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้

สนง.จัดหางานจ.สตูลรับสมัครงานจ้างงานเร่งด่วนชายแดนใต้
รายละเอียด :

นางสาวชุลีพร โกสินทร์ จัดหางานจังหวัดสตูล กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2554 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นอีกครั้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ว่างงานและผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา โดยจังหวัดสตูลได้รับจัดสรรโควตา จำนวน 250 อัตรา เป็นการจ้างงานในส่วนราชการ 110 อัตราและผู้ประกอบการภาคเอกชนจำนวน 140 อัตรา ค่าตอบแทนลูกจ้างคนละ 4,500 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 11 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2554
    
    โดยในวันที่ 27 ตุลาคม นี้ สนง.จัดหางานจังหวัดสตูลจะจัดงานวันนัดพบแรงงานขึ้น ณ ศูนย์สารสนเทศหรือ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยเชิญนายจ้างของสถานประกอบการในจังหวัด มารับสมัครลูกจ้างเพื่อพิจารณาคัดเลือกและทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยลูกจ้างจะเริ่มทำงานตามสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
    
    จัดหางานจังหวัดสตูล กล่าวว่า แม้ลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีค่าตอบแทนไม่มากก็ตาม แต่เมื่อได้เข้ามาทำงานในส่วนราชการหรือสถานประกอบการใดๆก็ตามแล้ว ขอให้มีความอดทน ตั้งใจทำงาน และเรียนรู้งานด้านต่างๆเพื่อเป็นประสบการณ์ให้มาก จะเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือไปในตัว ซึ่งจะมีโอกาสได้ตำแหน่งงานดีมีค่าตอบแทนสูงขึ้นต่อไปในอนาคต

สนใจติดตามรายละเอียดที่  http://www.doe.go.th/satun/

 ขอให้เพื่อนๆ ได้มีงานทำกันทุกคนนะคับเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 24 ต.ค. 2553  เวลา : 17:31:32