จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 32
ทั้งหมด : 3,100,853

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้

แจ้งเตือน!! การฝึกซ้อมระบบเตือนภัยสึนามิในจังหวัดสตูล
รายละเอียด :
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2552  เวลา 10.45 น. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะฝึกซ้อมระบบเตือนภัยและแผนอพยพหลบหนีภัยสึนามิ พื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน คือระนอง ภูเก็ต  พังงา กระบี่  ตรัง และสตูล โดยปล่อยสัญญาณเตือนภัยจากหอเตือนภัย 79 แห่ง
     โดยสมมุติเหตุการณ์ว่าเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามัน ด้วยระดับความสั่นสะเทือน 8.8 ริกเตอร์  หอเตือนภัยทั้ง 6 จังหวัด 79 แห่งจะส่งสัญญาณเตือนภัย ให้ผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหลบหนี  เวลาแจ้งเหตุประมาณ 10.45 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2552

                ในจังหวัดสตูลมีพื้นที่เสี่ยงและหอเตือนภัยที่ร่วมฝึกซ้อมรวม 14 แห่ง ดังนี้

อำเภอเมืองสตูล 7 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง  โรงเรียนบ้านระยะโตดนุ้ย  โรงเรียนบ้านระยะโตดใหญ่  โรงเรียนเกาะอาดัง  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
ตำบลเกาะสาหร่าย  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย โรงเรียนบ้านเกาะยาวตำบลปูยู

อำเภอละงู  4 แห่งที่โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก โรงเรียนบ้านปากบารา  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน ตำบลปากน้ำ  และโรงเรียนบ้านบุโบย  ตำบลแหลมสน

 อำเภอทุ่งหว้า ที่หาดราไว ตำบลขอนคลาน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านมะหงัง  ตำบลทุ่งบุหลัง

และที่อำเภอท่าแพ หนึ่งแห่งคือ โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น ตำบลสาคร 

                จังหวัดสตูลขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลา 10.45 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2552 เป็นการฝึกซ้อม ไม่ใช่เหตุการณ์จริง และขอความร่วมมือให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณ 14 หอเตือนภัยเข้าร่วมฝึกซ้อมด้วย

                ได้กรุณานำข่าวนี้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาจัดกิจกรรม 

                 จะขอบพระคุณยิ่ง

                                                                                                             ( สำราญ   วิจิตรพันธ์ )

                                                                                                          ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

                                                                                                                     18 สิงหาคม 2552

วันที่ : 19 ส.ค. 2552  เวลา : 15:16:41