จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 285
ทั้งหมด : 3,123,945

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้

เอกสารสรุปการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ปี 2553
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2553 ที่ผ่านมา  ในปีนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคณะที่ปรึกษาโครงการฯ จากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2553 ที่ผ่านมา  ในปีนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคณะที่ปรึกษาโครงการฯ จากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีการวางแผนการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมทั้งปี ร่วมกับผู้เครือข่ายแกนและจัดให้มีเวทีวิชาการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป เนื้อหาที่สำคัญของการสัมมนาได้แก่ นวัตกรรมสร้างสรรค์ เช่น การเป็นผู้ประกอบการชุมชน การจัดตั้งกองทุนไทยเทเลเซ็นเตอร์ การเรียนรู้ตามอัธยาศัยผ่านระบบออนไลน์ การใช้เครื่องมือเพื่อการประสานงานแบบ Social Network บนเทคโนโลยี Web 2.0 และการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยเครือข่ายแกนนำผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจะเป็นผู้ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานในมุมมองของระดับพื้นที่ เพื่อส่งมอบให้กระทรวงฯ ได้ใช้เป็นแนวทาง และปรับเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ตามความต้องการของชุมชน  และสรุปการดำเนินงานใน ปี 2553 ตาม ไฟล์แนบ...เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 23 ก.ค. 2553  เวลา : 22:32:29