จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 143
ทั้งหมด : 2,657,642

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย
รายละเอียด :

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 29 ก.ย. 2560  เวลา : 15:54:31