จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 424
ทั้งหมด : 3,004,629

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำการชุมชนเทศบาล 6
รายละเอียด :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 2 ก.พ. 2561  เวลา : 15:16:08