จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 940
ทั้งหมด : 3,996,855

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด :

1.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศ ถนนท่านา-ประปา

2.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

3.โครงการปรับปรุงพื้นที่ บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง

4.โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนเทศบาล 1 ซอยเทศบาล3

5.โครงการก่อสร้างที่ทำการชุมชนนาโต๊ะพ่อเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 26 ต.ค. 2563  เวลา : 10:47:05