จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 275
ทั้งหมด : 4,308,050
ดูหัวข้ออื่น

คุยกับนายกเทศมนตรี

     เรื่อง :
วันที่: 0 543  |  อ่าน:   |  ตอบ: 0
ความเห็นที่ 1:
กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 - 19.00 น. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมกันสืบทอดประเพณีลอยกระทง ชมนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง และชมดนตรีบรรเลงเชิงอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม - 20.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐแ เอกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกันขอขมาพระแม่คงคา และร่วมลอยกระทง ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง
วันที่: 20 พ.ย. 2561

     แสดงความเห็นในหัวข้อนี้ :
*ความเห็น:  
*ผู้เขียน:  
*ข้อความยืนยัน:   ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง